Yeni Yönetim Kurulumuz'un İlk Toplantısı Tamamlandı

Bugün 19:00'da Rüstemler Tesislerimizde gerçekleşen yeni yönetim kurulumuzun ilk toplantısında öncelikli konular görüşülürken görev dağılımları da yapıldı ve basına açıklandı. Yen yönetim kurulumuzda görev dağılımı şu şekilde:

Başkan:                   İsmail Gürses

Başkan Vekilleri:      Ali Dünya
                                Aydın Yılmaz
                                Cihan Yıldıran
                                Halit Evin
                                Ramazan Sezer
                                Muzaffer Güneş

Genel Sekrete:        Hüseyin Aydınlı

Basın Sözcüsü:      Cem Gün

Mali İşlerden Sorumlu As Başkan:              Rahmi Şengül

Futbol Şubesinden Sorumlu YK Üyeleri:     Orhan Şeşen
                                                                     Alpaslan Gürses

İdari İşlerden Sorumlu As Başkan:               Aydın Derman

Sosyal İlişkilerden Sorumlu As Başkan:       Mükerrem Koç

Federasyon ve İstanbul Sorumlusu YK Üyeleri:   Erkan Pizrenli
                                                                              Serdar Çakman
 
Yurt Dışı İlişkilerden Sorumlu YK Üyeleri:             Yavuz Alemdar
                                                                              Bünyamin Müftüoğlu

Tanıtım ve Pazarlamadan Sorumlu YK Üyeleri:    Fatih Aygün
                                                                              Orhan Öztunç

Amatör Branşlardan Sorumlu YK Üyeleri:            İsmail Özcan
                                                                             Selçuk Başak

Alt Yapıdan Sorumlu YK Üyeleri:                         Cevat Ekşi
                                                                             Cumhur Genç

Stad ve Tesislerden Sorumlu YK Üyeleri:           Enes Zengin
                                                                            Beşir Aydın